YouGov Sweden AB

S går framåt i Skåne

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 13:10 CEST

Socialdemokraterna går kraftigt framåt i Skåne om man tittar på vad skåningarna skulle rösta på i riksdagsvalet sedan höstens mätning och den främsta orsaken är förstås partiledarbytet, men också att folket i allmänhet har börjat tröttna något på sittande regering. Även regionalt går S framåt, men inte alls lika drastiskt. Moderaterna backar, men inte heller i närheten av vad man gör i riksdagsvalet i Skåne.

Till riksdagen minskar också MP och SD sitt stöd i Skåne, till förmån för S. SD sjunker med två procentenheter, vilket får sägas vara ganska mycket för ett mindre parti. Miljöpartiet ligger fortfarande kraftigt över valresultatet och detta kan ses som att skåningarna gillar det lokala samarbetet med alliansen.

– Skåningarna är generellt sett lite mer borgerliga än övriga landet, men skiljer sig inte på vilken fråga som är viktigast: nämligen arbetslösheten, både regionalt och riks. Men på tredje plats på frågan vad som är viktigast för Skåne kommer kriminaliteten, vilket får anses rimligt vara i sken av den senaste tidens händelser, kommenterar Stina Morian, analyschef YouGov Opinion. 

– Var tionde skåning tror inte att något av morden i Malmö kommer klaras upp och man tror att ett förstärkt vittnesskydd möjligen skulle kunna stävja kriminaliteten, fortsätter Stina Morian.

– Skåningarna är mer kunniga om regionfrågan nu än i höstas, men man ska minnas att det är vanskligt att ställa kunskapsfrågor till respondenter – det kan finnas en risk att de svarar mer ”duktigt” än ”ärligt”. Dessutom verkar skåningarna fortfarande väldigt skeptiska till idén med en stor sydregion. Men de fördelar som de ändå ser är att sjukvårdsköerna skulle kunna minska och kollektivtrafiken skulle kunna bli mer effektiv, avslutar Stina Morian.

 Bifogas rapporten i sin helhet. 

YouGov – What the world thinks

YouGov Sweden AB är det ledande internetbaserade undersökningsföretaget i Norden. Vi arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi. YouGov kombinerar modern teknik med god analysförmåga och engagemang.

Namnet YouGov är bildat av engelska orden ”YOU”, du, och "GOVern”, regerar/styr. Detta för att företagets grundare, Nadhim Zahawi och Stephan Shakespeare, inte bara ville bedriva politik för att påverka utan få folket att påverka politiken.