Socialdemokraterna i Uppsala

S: Gör Uppsala till pilotkommun för ökat bostadsbyggande

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 16:05 CEST

Socialdemokraterna i Uppsala vill möta tågkrisen på sträckan Stockholm-Uppsala med ett avtal som också tar sig an bostadsbristen. Detta genom att göra Uppsala till pilotkommun för de intentionsavtal för ökat bostadsbyggande som Sveriges kommuner och landsting, SKL har föreslagit efter finsk modell. I avtalet förpliktigar sig staten att bygga ut infrastrukturen samtidigt som kommunen förpliktigar sig att kraftigt öka bostadsbyggandet.

– Vi vill samarbeta med regeringen om de järnvägsinvesteringar och andra kollektivtrafik-investeringar som krävs för att skapa fler stationsnära och attraktiva bostadslägen. I gengäld kan den fjärde storstaden Uppsala tillsammans med en rad andra kommuner längs Ostkustbanan tillgodose behovet av bostäder, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

- I Stockholm-Uppsalaregionen bor nästan en tredjedel av Sveriges befolkning. Regionen är en tillväxtmotor som utvecklas i snabb takt. Men en fortsatt positiv utveckling är inte självklar. Den alarmerande bostadsbristen och en järnväg som inte fungerar hotar utvecklingen. Vi är beredda att bygga bort bostadsbristen. Men en långsiktig lösning på järnvägsproblemen är en förutsättning för ett ökat bostadsbyggande. Och regeringen sitter på nyckeln, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

Läs Socialdemokraternas förslag på UNT Debatt.

Kontakt

Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare (S)
Mobil 076-798 31 16