Huddinge kommun

S i Huddinge kräver krafttag! Borgarna måste sluta vara så passiva – kollektivtrafiken måste fungera!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 17:48 CET

Vi Socialdemokrater har idag sänt en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist om att han bör göra en snabb uppvaktning av de ansvariga politikerna i SL:s styrelse för en genomgång av vilka insatser som behövs för att kollektivtrafiken i Huddinge ska gå i tid. Vi anser att kollektivtrafikens situation just nu är oacceptabel och att passivitet är fel sätt att möta detta! Den politiska ledningen i Huddinge måste agera – det har Huddinges invånare rätt till! 

En fungerande kollektivtrafik är avgörande för att livet ska fungera för många människor, och för att arbetsmarknaden ska få sina medarbetare på plats. Klimatet och miljön kräver att allt fler väljer att åka kollektivt, men då måste den trafiken också vara pålitlig! Den senaste tiden visar att så inte är fallet. Trots att bilarna kunde ta sig fram stod busstrafiken helt stilla. Det duger inte! 

Det finns otaliga berättelser om vilka problem människor har drabbats av, och det finns nästan lika många förklaringar till varför problemen uppstår.

-         Så här kan det inte fortsätta. Det måste bli slut på frusna resenärer vid busshållplatser likväl som på resignerade pendeltågsfarare som vänder om från stationen. Människor känner idag stor oro för om man kan ta sig till jobbet i tid – eller komma hem ordentligt. Vi uppmanar därför kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist att agera omedelbart, säger Ann-Marie Högberg, oppositionsråd (S) i Huddinge.

För mer information, kontakta  

Ann-Marie Högberg

Oppositionsråd (S)                                            

0708-79 00 93