Socialdemokraterna

S inför klimattoppmötet i Cancún: - Sverige måste stärka förtroendet mellan syd och nord

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 12:11 CET

Under klimatförhandlingarna i Cancún behöver Sverige ta ansvar för att stärka det förtroende mellan fattiga och rika länder som raserades efter fiaskot i Köpenhamn. En viktig förtroendeskapande åtgärd är att Sverige höjer sina egna klimatambitioner ytterligare. Detta blir Socialdemokraternas viktigaste prioritering, menar Marita Ulvskog och Matilda Ernkrans som är Socialdemokraternas representanter i delegationerna till klimattoppmötet i Cancún.

– Det råder ett stort förtroendegap mellan de rika länderna i Västvärlden och världens fattiga länder. Detta hindrar oss från att få till ett internationellt klimatavtal, säger Marita Ulvskog, delegationsledare för den Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, S&D.

– Under den borgerliga regeringen har Sveriges röst i världen tystnat. Men konsekvenserna av klimatförändringarna har blivit allt större. Sverige kan spela en nyckelroll. Med den ambitionen åker jag till Cancún, säger Marita Ulvskog.

– Klimatförhandlingarna i Köpenhamn inleddes med att Sverige gavs epitetet "Fossil of the day", ett land som motarbetar klimatframgångar. Jag åker till Cancún med en förhoppning om att kunna vara stolt över Sverige denna gång. Sverige måste rehabilitera sig i den internationella klimatpolitiken. Vi kan ta på ledartröjan igen. Läget är inte mindre akut idag, säger Socialdemokraternas miljöpolitiska talesperson och ordförande för riksdagens Miljö- och jordbruksutskott Matilda Ernkrans, som ingår i den svenska delegationen.

Under klimattoppmötet i Cancún finns Matilda Ernkrans och Marita Ulvskog tillgängliga för att kommentera förhandlingarna.

Socialdemokraternas prioriteringar inför klimatförhandlingarna:
• Ett tydligt åtagande från de rika länderna att ställa om till en grön ekonomi. EU ska gå före och minska sina utsläpp med 30 % till 2020.

• Ett klimatavtal som omfattar alla länder - ett gemensamt ansvar ska mötas med gemensamma lösningar. Krav på alla rika länder och växande ekonomier, men åtagande efter förmåga.

• Nya globala finansieringslösningar för att överföra pengar till fattiga länder att kunna ställa om. Global utsläppshandel på tung industri, avgifter på flyg och sjöfart.

Kontakt:
Maja Brännvall, för Marita Ulvskog, 0032 475 75 39 52, maja.brannvall@europarl.europa.eu
Daniel Färm, för Matilda Ernkrans, 070-650 12 09, daniel.farm@riksdagen.se