Socialdemokraterna i Uppsala

S-kampanj för cykelvägen till Ulva Kvarn

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 12:13 CET

Socialdemokraterna i Uppsala inledde idag en namninsamling för att cykelvägen längs Fyrisån till Ulva Kvarn och vidare till Bälinge ska byggas klart. I flera decennier har det pågått ett arbete för att få till stånd en cykelväg och politiskt har man tills nyligen varit överens. Ändå har det tagit stopp. Cykelvägen slutar nu i Klastorp bara halvvägs till Ulva och bygget av sträckan Bälinge-Ulva har avbrutits bara 500 meter från Ulva kvarn.

Via www.cykelväg.nu, Facebook och vanliga listor samlar Socialdemokraterna nu in namn för att cykelvägen ska byggas klart. Namnen kommer att överlämnas till finanskommunalråd Fredrik Ahlstedt (M), landshövding Peter Egardt samt chefen för Ärna flygplats Olle Thorbratt.

– Alliansen verkar ge efter för de intressen som inte vill ha någon cykelväg längs ån och vill istället dra cykelvägen omvägen längs den hårt trafikerade Gysingevägen (väg 272). Vi socialdemokrater vill att kommunen ska företräda allmänintresset och äntligen bygga den kortare och vackrare sträckningen längs med Fyrisån, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

– Åstråket längs Fyrisån har i översiktsplanen för Uppsala kommun utpekats som ett av stadens viktigaste upplevelsestråk. En cykelväg här har ett stort allmänintresse. Den skulle ge samhällsekonomiska vinster och med de stora naturvärdena kring Fyrisåns dalgång innebära ett attraktivt rekreationsstråk för cyklister, joggare och fotgängare och inte minst leda till en ökad cykelpendling från Bälinge in till Uppsala, säger Carl Lindberg, kommunfullmäktigeledamot (S) och ordförande för Socialdemokraterna i Bälinge.

– Det är dags att bygga färdigt cykelvägen via Ulva Kvarn till Bälinge. Därför startar vi nu en namninsamling till stöd för att den färdigställs. Namnen kommer att överlämnas till finanskommunalråd Fredrik Ahlstedt (M), landshövding Peter Egardt samt flygplatschef Olle Thorbratt, säger Anita Berger, ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala.

Mer information:
Se bifogad folder samt www.cykelväg.nu och www.facebook.se/cykelvag.nu

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Anita Berger, ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala
Mobil 070-819 26 30

Carl Lindberg, ordförande för Socialdemokraterna i Bälinge
Mobil 070-856 96 84