Kristdemokraterna, KD

(S) kan inte öppna äldreboenden som de själva har stängt

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:39 CET


– Idag har äldreomsorgsminister Ylva Johansson återigen upprepat socialdemokraternas gamla vallöften till de äldre. Men de ynka 250 miljoner kronor som de avsätter för att uppfylla löftet kommer inte ens räcka för att öppna de äldreboenden de själva har stängt. Det är anmärkningsvärt att ett statsråd kan köra en repris på 2002-års ouppfyllda löften och samtidigt säga att man inte ska lova mer än man kan hålla.

Det säger Maria Larsson, Kristdemokraternas vice partiordförande, i en kommentar på onsdagen.

– 2002 lovade socialdemokraterna 10 000 nya platser i äldreboenden. Sedan dess har antalet minskat med 13 500. Men nu lovas det återigen en storsatsning på boenden för äldre. Men Sveriges äldre förtjänar bättre än socialdemokraternas ouppfyllda löften och halvhjärtade satsningar.

– Socialdemokraternas så kallade par-bo-garanti är varken ett löfte eller en garanti. Vid en närmare granskning visar det sig vara ett löfte att det är en målsättning att socialdemokraterna, om de vinner valet, ska utreda möjligheten för äldre att få bo kvar tillsammans.


– Kristdemokraterna vill ha en äldreomsorg som präglas av värdighet och respekt:

Vi vill garantera en trygg äldreomsorg genom att:

· införa en värdighetsgaranti. För att tydliggöra kommuners åtagande inom äldreomsorgen på ett mätbart och konkret sätt ska varje kommun anta en värdighetsgaranti. Där bör bl a garanteras att maten ska hålla god kvalitet och att det ska finnas tillräckligt med personal för att få hjälp med mat och dryck.

Vi vill öka det individuella självbestämmandet genom att:

· utöka hemtjänstinsatserna och göra dem mer flexibla.

· införa ett system där den enskilde själv har rätt att välja vem som ska utföra hemtjänstinsatsen genom eget val.

Vi vill öka valmöjligheterna för äldres boende genom att:

· utöka formerna för senior- och äldreboende.

· införa en boendegaranti från 85 års ålder, med rätt till anpassat boende utan biståndsbedömning

Vi vill uppvärdera och förbättra anhörigvårdarnas situation genom att:

· öka stödet till denna grupp. Merparten av insatserna inom vård och omsorg görs av anhöriga Anhörigarbetet måste uppvärderas, erkännas och ges stöd. Avlösning, anhörighetsersättning och hjälpmedel i hemmet är grunden för konstruktivt stöd till anhöriga.För mer information:


Maria Larsson
riksdagsledamot
tel. 08-786 48 10
mobil. 070-343 95 84

Magnus Kolsjö
politiskt sakkunnig
tel. 08-786 66 33
mobil. 076-527 25 72

Niclas Thorselius
pressekreterare
tel. 08-786 56 80
mobil. 076-527 25 70

hemsida:
www.kristdemokraterna.se