Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

(S) kommenterar uppsagt hemtjänstavtal

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 13:12 CEST

I dag meddelade Ersta Diakoni att stiftelsen säger upp hemtjänstavtalet med Stockholms stad med anledning av att ersättningen inte är tillräcklig för att hålla en god kvalitet i verksamheten. Det innebär att brukarna blir lidande. Företrädare för Ersta Diakoni har tidigare påtalat detta för äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (Kd), men utan att få gehör.
Med anledning av detta lämnar Carin Jämtin, oppositionsborgarråd (S), följande kommentarer:

- När seriösa och tunga utförare som Ersta Diakoni slår larm om att resurserna inte räcker till, då måste det hörsammas. Det är fruktansvärt allvarligt att resurserna inte räcker till för att ge äldre som behöver det en hemtjänst värd namnet.

- Jag kan inte tolka detta på annat vis än att de borgerliga i stadshuset har låtit skattesänkningsambitionerna få gå före rimliga resurser till de äldre. SKL:s öppna jämförelser visar tydligt att Stockholm satsar mindre per brukare än genomsnittet för landet – trots ett högre kostnadsläge här.

-Det är sorgligt att se hur de borgerliga på det här viset sviker de äldre. Vi har bland den sämsta personaltätheten i hela landet i våra boenden och i flera stadsdelar har man systematiskt skurit ned på tiden i hemtjänsten. Det är en djupt olycklig politik som förs i dag.

Med pressmeddelandet bifogas ett exempel på hur mallar för biståndsbedömning inom hemtjänsten förändrats så att tiden för olika sysslor minskats.

SKL:s öppna jämförelser inom äldreomsorgen finns att hämta på adressen: http://www.skl.se/web/Oppnajamforelser_Aldreomsorg.aspx

Ersta Diakonis pressmeddelande: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ersta_diakoni/pressrelease/view/ersta-diakoni-saeger-upp-hemtjaenstavtal-med-stockholm-491530


Mer information

Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99