Socialdemokraterna

S kräver fler arbetsmiljöinspektioner

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 13:32 CEST


Idag, på Världsdagen för arbetsmiljö, kräver Socialdemokraterna en rejäl satsning för att minska arbetsplatsolyckorna, de jobbrelaterade skadorna och de psykosociala arbetsmiljöproblemen som ofta ligger bakom sjukskrivningar. 

- Varje vecka avlider en person i en arbetsplatsolycka och årligen skadas 30 000 anställda i jobbet så att det leder till sjukskrivning. Dessutom är den psykosociala arbetsmiljön avgörande för antalet arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar. Arbetsmiljöverket har tvingats till så kraftiga nedskärningar att det nu är svårt att ens genomföra inspektioner på de mest utsatta arbetsplatserna. Drygt en tredjedel av de planerade inspektionerna har fått ställas in. Det är oacceptabelt, säger vice ordföranden i Arbetsmarknadsutskottet Berit Högman (S). 

- Nu, när allt fler är oroliga att förlora jobbet, finns det risk att färre vågar ställa krav på en bra arbetsmiljö. Vi får inte göra om samma misstag som på 1990-talet, då inte minst kvinnor drabbades av såväl ökad arbetslöshet som sämre arbetsmiljö i krisens spår. Ingen ska behöva oroas för att skadas eller råka illa ut på jobbet. Samhället har en skyldighet att se till att arbetsgivarna tar sitt ansvar. Men Arbetsmiljöverket kan inte ta sitt ansvar om man inte får de resurser som krävs, säger Berit Högman.

- Nu behövs rejäla förebyggande satsningar på de arbetsplatser - framför allt småföretag - där andelen dödsolyckor är hög. Det behövs också fler arbetsmiljöinspektörer som kan utkräva vite och se till att lagar och regler följs. Vi föreslår 100 miljoner kronor mer än regeringen på att bidra till bättre, säkrare och därmed mer utvecklande arbetsplatser - inte minst för kvinnor, säger Berit Högman.

Socialdemokraternas arbetsmiljöpaket innehåller bland annat:

100 miljoner kronor mer till Arbetsmiljöverket per år 2009-2011 för inspektioner.
* Höjning av det generella anslaget för fler inspektioner i de branscher där det är flest olyckor, t ex tillverkningsindustri, bygg- och anläggning samt transport (50 mkr).
* En särskild investering i kvinnors arbetsmiljö - med fokus på att upptäcka och åtgärda brister i utsatt ensamarbete (25 mkr).
* Prioritering av arbetsmiljöinspektioner i småföretag (25 mkr).

20 miljoner kronor för kompetensutveckling för regionala skyddsombud
* För att de regionala skyddsombuden ska kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt behöver de kompetensutveckling. Därför skjuter vi till 20 miljoner kronor per år 2009-2011.

Forskning om kvinnors arbetsmiljö
* Vi vill avsätta 10 miljoner kronor 2009 och 10 miljoner kronor 2010 för ett forskningsprogram om kvinnors arbetsmiljö, med fokus på att finna metoder för att minska arbetsskador.

Socialdemokraterna satsar därmed cirka 100 miljoner kronor mer än den borgerliga regeringen på arbetsmiljöarbetet 2009. 

För mer information 
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209 
daniel.farm@riksdagen.se 


                                                                                                                

Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se 
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna