Socialdemokraterna

S kräver insatser för att pressa elpriserna

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 14:05 CET

Socialdemokraterna välkomnar att Maud Olofsson nu går vidare med S-förslaget om att reglera tillsvidarepriserna på el. Men partiets näringspolitiske talesperson Lars Johansson kräver fler åtgärder för att pressa elpriserna redan till nästa vinter. Johansson ifrågasätter också den borgerliga regeringens enighet kring förslaget om elprisreglering.

- Det är bra att Maud Olofsson nu accepterar vårt förslag att reglera tillsvidarepriserna. Men hur ställer sig de övriga borgerliga partierna?, säger Lars Johansson

- Dessutom är en elprisreglering inte tillräcklig för att komma till rätta med problemen för hushållen. För det första borde statligt ägda Vattenfall användas till att gå före i att avskaffa tillsvidarepriserna. Vi föreslår också att den nya prismodellen för elnäten, som kan komma att kosta elkunderna 7 miljarder kronor, ändras. För att ytterligare underlätta för hushållen vill vi även ta bort fastighetsavgiften i tre år för de som investerar så att deras elförbrukning minskar med minst 30 procent. Att utvidga ROT-avdraget till renoveringar av flerfamiljshus, inte minst i miljonprogramsområden där behoven är särkskilt stora, skulle dessutom leda till både lägre kostnader för hushållen och 15 000 nya jobb, säger Lars Johansson.

- Vi behöver också sätta hårdare press på de stora elbolagen. Om vi agerar nu kan vi kapa elpristopparna redan till nästa vinter. Vi kallar därför idag till en hearing i riksdagen, säger Lars Johansson.

För mer information:

Daniel Färm
Pressekreterare
Socialdemokraterna i riksdagen
070-650 12 09
daniel.farm@riksdagen.se