Socialdemokraterna

S kräver krafttag mot tågkaoset

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 16:40 CEST

Socialdemokraterna kräver nu i riksdagen att SJ och Trafikverket får kraftigt ökade resurser för att komma ur det kaos och den kris som nu präglar den svenska tågtrafiken. Det framgår av en kommittémotion om tågsatsningar som Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S) idag lämnar in. Där kräver Socialdemokraterna även att Trafikverket får ett tydligt uppdrag att anta ett åtgärdsprogram mot förseningar och inställda tåg.

- Att hävda att det mullrar i leden av arga och frustrerade tågresenärer vore en underdrift. Svensk järnväg befinner sig i en kris. Ändå stoppar de borgerliga huvudet i sanden och låtsas att man inte hör den ilska och de krav på insatser som kommer från pendlare och resenärer samt regeringens särskilde utredare av vinterkaoset Per Unckel, säger ordföranden i riksdagens Trafikutskott, Anders Ygeman (S).

- Finansminister Anders Borgs uttalande att vi i Sverige har "överinvesterat i järnväg" är ett hån mot alla de som huttrande får stå och vänta på inställda och försenade tåg. De borgerligas budgetförslag - med ytterligare kraftiga nedskärningar på drift och underhåll, samt en halvering av nyinvesteringarna i järnväg - riskerar att ytterligare förvärra tågkaoset. Vi har föreslagit den största satsningen på en fungerande tågtrafik sedan 1800-talet. Det är nödvändigt för att säkerställa att tågen går och att de går i tid. Detta kommer att vara en av de allra mest prioriterade frågorna för oss under de närmaste åren, säger Anders Ygeman.

S-programmet mot tågkaoset:
• Åtgärdsprogram med bl a nya snöplogslok, avisningsanläggningar, förbättrade beredskapsplaner och ökad nationell samordning.
• Ökade resurser för drift och underhåll redan nästa år.
• Kraftigt ökade investeringar i järnväg 2011-2014.
• Sammanlagt 760 miljoner kronor mer till en fungerande tågtrafik 2011, och 2 400 miljoner kronor mer år 2012.
• Påbörja projektering av strategiska kapacitetshöjande investeringar - däribland höghastighetsbanan Ostlänken mellan Stockholm och Linköping, med byggstart redan år 2014.

Daniel Färm
pressekreterare
Socialdemokraterna i riksdagen
070-650 12 09
daniel.farm@riksdagen.se