Socialdemokraterna i Uppsala

S kräver nya tag i Fullerö

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 12:42 CET

I dag fredag är sista chansen att yttra sig över Fullerö park, planerna på ett fjärde stormarknadsområde norr om Uppsala. Socialdemokraterna i Uppsala vidhåller i sitt yttrande sin kritik mot etableringen. Utställningsversionen strider liksom tidigare utkast till detaljplan för området mot internationella, nationella och inte minst Uppsala kommuns eget klimatmål. Utsläppen av växthusgaser ska minska kraftigt, inte öka, vilket enligt miljökonsekvensbeskrivningen och entydiga forskningsrön blir resultatet om den här detaljplanen förverkligas. Planen riskerar också att dra undan mattan för den lokala handeln inne i Storvreta. Socialdemokraterna är gärna med och utvecklar området men då krävs ett omtag.

– Den kraftigt ökade biltrafiken som den här planen medför strider mot det nationella miljömålet om en god bebyggd miljö och är inte förenlig med ett modernt, klimatsmart och hållbart samhällsbyggande. Men planen har också intressanta delar. En större idrottshall behövs. Men att placera den 1,5 kilometer söder om samhället och långt från skolorna och föreningarna i Storvreta är inte bra, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

– Socialdemokraterna välkomnar nya idéer för att stärka besöksnäringen i Uppsala och är positiva till att området utvecklas. Men då behövs ett omtag. En ny detaljplan som uppfyller miljömålen medverkar vi gärna till. Sen tidigare är vi positiva till att en bensinstation och restaurang etableras vid Fullerömotet. Det har riktats tung kritik mot planens inverkan på de stora kulturmiljövärdena i närområdet. Om det går att lösa på ett bra sätt ser vi gärna att en temapark och en hotellverksamhet byggs i området, säger Anita Berger, ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala.

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd
Tel 018-727 13 18

Anita Berger, ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala
Mob 070-819 26 30