Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

(S) kräver ökade resurser för förskoletillsyn efter revisorskritik

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 13:16 CET

I en rapport från Stadsrevisionen levereras i dag skarp kritik av stadens tillsyn över enskilt drivna förskolor. I genomsnitt besöks varje förskola en gång per 4,9 år och då är det ofta eftersom klagomål kommit in. Nu kräver (S) ökade resurser och fler inspektörer.

Jämfört med Malmö och Göteborg är tillsynen av enskilt drivna förskolor betydligt mindre frekvent i Stockholm. Stadsrevisionen kritiserar också att Utbildningsnämnden inte får någon samlad återrapportering.

- Det är skarp kritik som levereras i dag och jag hoppas nu på bättring från det borgerliga styrets sida. Detta innebär i praktiken att kommunen inte sköter sitt uppdrag att garantera kvalitet och säkerhet i förskolan. Det är utomordentligt allvarligt, säger Roger Mogert, oppositionsborgarråd (S).

- Detta ska också ses i kontexten av att det ofta tar mycket lång tid att dra in ett tillstånd när vi väl konstaterat grava kvalitetsbrister. Om vi hade en mer aktiv inspektionsverksamhet så skulle det gå snabbare att upptäcka verksamheter som inte lever upp till lagens krav. Men det handlar också om att ge återkoppling och utveckla alla välskötta enskilt drivna förskolor som vi har i staden.

Roger Mogert kräver nu att Utbildningsnämnden ges fem miljoner kronor i extra anslag av kommunstyrelsen för att anställa fem till tio inspektörer till. Målet ska vara att varje verksamhet ska granskas vartannat år i snitt och alltid ett halvår efter ägarbyte.

- Jag tycker att det är helt orimligt att som i dag bara ha en handfull inspektörer på Utbildningsförvaltningen som ska ha i uppgift att granska våra 400 enskilt drivna förskolor. Det är också orimligt att det ska krävas klagomål för att staden ska sköta sitt tillsynsuppdrag, istället borde inspektioner göras enligt ett rullande schema.


Rapportsammandrag: http://www.stockholm.se/Global/Stads%c3%b6vergripande%20%c3%a4mnen/Om%20Stockholm/Stadsrevisionen/revisionsrapporter/2011/Rapportsammandrag_forskola_webb.pdf

Rapporten:
http://www.stockholm.se/Global/Stads%c3%b6vergripande%20%c3%a4mnen/Om%20Stockholm/Stadsrevisionen/revisionsrapporter/2011/Revisionsrapport_forskola_webb.pdf


Mer information

Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99