Socialdemokraterna i Uppsala

S kräver svar om Sävja kulturcentrum

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 14:29 CET

Planerna på ett kulturcentrum för alla åldrar i Sävja har från start bemötts mycket positivt i Sävja och har hela tiden haft ett brett stöd i kommunfullmäktige. När Uppsala kommun den 2 oktober för åtminstone tredje gången under fem år bjöd in Sävjaborna till information och medborgardialog om Sävja kulturcentrum trodde nog de flesta också att spaden snart skulle sättas i jorden. Beskedet i slutet av november att Sävja kulturcentrum återigen skulle skjutas på framtiden kom därför som en kalldusch. Socialdemokraterna lyfter därför på nytt frågan om det uteblivna kulturcentret i Sävja till kommunfullmäktige genom en interpellation till Barn- och ungdomsnämndens ordförande Cecilia Forss (M).

– När nu en tredje generation ungdomar i Sävja bjudits in till dialog och involverats i planeringen av Sävja kulturcentrum bara för att se sina förhoppningar grusas och planerna ännu en gång skjutas på framtiden ställs frågan på sin spets: När tänker alliansen sätta spaden i marken för att bygga Sävja kulturcentrum? frågar Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Trots att Sävja saknar ett attraktivt centrum och en naturlig mötesplats och trots att beslut har fattats och pengar har anslagits så händer det inget. Alla turer kring Sävja kulturcentrum indikerar allvarliga brister i den politiska styrningen och vi kräver därför svar från kommunalrådet och barn- och ungdomsnämndens ordförande Cecilia Forss (M), säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

Våra frågor till barn- och ungdomsnämndens ordförande Cecilia Forss (M) är därför:

1.  När avser du som, i egenskap av kommunalråd och som ordförande för barn- och ungdomsnämnden, har stort inflytande över stadsdelsutvecklingsarbetet i Sävja att leva upp till ditt vallöfte att förverkliga Sävja kulturcentrum?

2.  Har de nödvändiga investeringsmedlen till Sävja kulturcentrum avsatts i budgeten?

3.  Är upphandling genomförd?

4.  När beräknas arbetet med ombyggnation påbörjas?

5.  När kan Sävja kulturcentrum slå upp portarna för allmänheten?

Kontakt:

Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79