Socialdemokraterna i Uppsala

S-krav: Inga neddragningar på Fyrishov

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 10:02 CEST

Den ekonomiska situationen för Fyrishov är bekymmersam. Den senaste tiden har spekulationer om neddragningar i verksamheten cirkulerat och alliansens utlovade satsningar i budgeten är oklara. Socialdemokraternas kommunalråd Erik Pelling lyfter nu frågan till kommunstyrelsen och kräver att den politiska ledningens missgynnsamma behandling av Fyrishov får ett slut och att arenan får tydliga besked om sina framtida förutsättningar.

– I media, senast Inger Söderberg (M) i dagens UNT, har företrädare för den borgerliga alliansen blåst faran över. Samtidigt finns inga pengar anslagna i förslaget till budget (IVE) för 2013. Det blir också märkligt när Uppsala kommun i ena stunden satsar stora belopp för att få fler besökare till Uppsala bara för att i nästa stund raljera över besökare från Märsta. Idrottsnämndens ordförande tycks också glömma att det är familjer som badar i Fyrishov och i Gottsundabadet. Att ytterligare höja de redan höga entréavgifterna kommer därför att drabba också barn och unga, konstaterar Erik Pelling, kommunalråd (S).

– Fyrishov är Uppsalas viktigaste plats för idrott, folkhälsa och evenemang. Genom åren har Fyrishov varit föredömliga i att nyttja sina resurser och tidsbokningar effektivt och klokt. Att skära ner på deras resurser är orimligt och inte förenligt med Uppsalabornas intresse. Fyrishov förtjänar goda och långsiktiga spelregler, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

– För att komma fram i de segdragna förhandlingarna mellan idrotts- och fritidsnämnden och Fyrishov AB föreslår vi att kommunstyrelsen tillsätter en förhandlingsman/medlare med uppgift att se till att Fyrishov AB och idrotts- och fritidsnämnden kommer överens om ett långsiktigt avtal som ger Fyrishov goda möjligheter att vidareutvecklas som Uppsalas främsta arena för idrott och evenemang, avslutar Erik Pelling, kommunalråd (S)

Mer information:
Socialdemokraternas skrivelse till kommunstyrelsen den 23 maj bifogas här.

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare (S)
Mobil 076-798 31 16