Socialdemokraterna i Uppsala

S kritiskt mot privatisering av kommunens IT-verksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 11:00 CET

Den borgerliga alliansen vill lägga ut kommunens IT-infrastruktur på privata bolag. Socialdemokraterna ser stora risker med att privatisera en infrastruktur som är så vital för kommunens verksamheter. 

– Det finns skäl att utveckla kommunens IT-verksamhet. Men en stor förändring är förenat med betydande ekonomiska och verksamhetsmässiga risker. Därför krävs en fullständig analys av den nuvarande situationen och det framtida behovet inom IT-området. Något annat är att vara oaktsam med Uppsalabornas skattepengar, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Ett viktigt led i att utveckla kommunens IT-verksamhet är att etablera en beställarorganisation under kommunstyrelsens ledning med mandat att faktiskt samordna och strategiskt leda kommunens IT-utveckling. Parallellt med det bör en fullständig genomlysning av kommunens interna IT-verksamhet genomföras vars resultat sen kan ligga till grund för nödvändiga åtgärder, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

Information:
Då flera fackförbund krävt en central förhandling om detta ärende kommer förslaget att avveckla kommunens egen IT-verksamhet att bordläggas vid dagens kommunstyrelse. Beslut tas istället på kommunstyrelsen den 15 januari 2014.

Socialdemokraternas alternativa förslag till beslut bifogas.

Kontakt:
Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79