Socialdemokraterna i Stockholms län

(S): Låt Husby vårdcentral bli navet i en ny folkhälsosatsning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 11:16 CET

Det finns stora regionala skillnader i folkhälsa i Stockholms län. Husby tillhör ett av de områden som har absolut lägst folkhälsa i länet. Socialdemokraterna i Stockholm stad och län kommer därför föreslå att landstinget ska ge Husby vårdcentral ett nytt tilläggsuppdrag i folkhälsa. På så sätt kan Husbybornas närhet till primärvården säkras och dessutom skulle Husby bli navet för en ny och välbehövlig folkhälsosatsning. Förslaget lämnas in som en skrivelse på dagens Hälso- och sjukvårdsnämnd.

–        Att lägga ner en vårdcentral i ett utsatt område som Husby, som har Stockholms läns sämsta folkhälsa, är minst sagt fel väg att gå. Istället bör detta bli startskottet för en ny folkhälsosatsning. Det stora skillnaderna i folkhälsa i Stockholm stad och län visar att man måste arbeta mer med riktade insatser där förekomsten av hälsoskadliga levnadsvanor är mest förekommande, säger Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

-         Folkhälsa är nära sammankopplat med våra uppväxtförhållanden. I Stockholm finns en stor bostadssegregation, i Husby är arbetslösheten hög och många lever i en ekonomiskt pressad situation. Detta påverkar inte minst alla unga människor, där vi vet att den psykiska ohälsan ökar. En ökad samverkan kring folkhälsoinsatser tror jag är direkt avgörande för att ge alla Stockholmare en jämlik start i livet, säger Carin Jämtin, oppositionsborgarråd för Socialdemokraterna i Stockholm stad.

Presskontakt för Dag Larsson
Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

Presskontakt för Carin Jämtin
Christian Scharf, pressekreterare, 076-122 91 99, christian.scharf@stockholm.se

www.socialdemokraterna.se/stockholm