Socialdemokraterna Östergötland

(S)-ledamot ställer fråga till finansministern för att hitta en lösning på momsproblematiken för småbarnssimskolor

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 09:02 CET

(S)-ledamot ställer fråga till finansministern för försöka hitta lösningar på momsproblematiken för småbarnssimskolor.

Johan Löfstrand, (S), riksdagsledamot från Linköping, ställer idag en fråga till finansminister Magdalena Andersson för att försöka få till stånd en förbättring för simskolor inriktade på små barn.

Frågan har aktualiserats av att simskoleverksamhet för barn under 5 år har hamnat i kläm i Skatteverkets tolkningar. Skatteverket menar att syftet med verksamheten för små barn inte är att simma, utan är att betrakta som förberedelse till simning. En tolkning som direkt ger 25 % moms istället för 6% som gäller för idrott och för simskolor för barn över 5 år. Momssatsen leder i slutändan till en dyrare simskola för den enskilde.

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att drunkning den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern ett till sex år. Det visar att det är av allra högsta vikt att alla barn och föräldrar får möjlighet att lära sig att hantera vatten och att simma säger Johan Löfstrand, (S).

- Jag vill att Magdalena Andersson som finansminister ser till att initiera en förändring av regelverket. Dagens system gör simskola för barn under 5 år onödigt dyr, något som riskerar att leda till att föräldrar väljer bort simskolan, vilket är djupt olyckligt säger Johan Löfstrand.

För mer kommentarer - kontakta Johan Löfstrand på 0702-01 27 21.