Socialdemokraterna Östergötland

S-ledamot vill avskaffa mängdrabatten för återfallsförbrytare

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2019 07:40 CET

​Mattias Ottosson, riksdagsledamot från Östergötland vill förändra lagstiftningen för att ta bort den mängdrabatt som idag finns för en gärningsman som döms för flera brott samtidigt och får ett gemensamt straff för brotten som är lägre än de enskilda domarna skulle kunna ge.

Mängdrabatten innebär att det allvarligaste brottet leder till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för övriga brott reduceras i en fallande skala. Enkelt förklarat får man alltså mer rabatt ju fler brott man begått. En skevhet i systemet, menar Mattias Ottosson.

- Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Genom de påföljder ett brott får demonstrerar vi våra värderingar och befäster vad som är rätt och fel. Därför tycker jag att det är viktigt att avskaffa den rabatt återfallsförbrytare idag får, säger Mattias Ottosson, (S).

- Samhället ska aldrig stå passivt medan det pågår drogförsäljning och människor får sätta livet till i kriminella uppgörelser på det sätt vi tillexempel nu ser i Malmö. Den S-ledda regeringen har ökat antalet utbildningsplatser på polisutbildningen, skärpt en rad olika straff för bland annat vapen- och sexualbrott. Nu är det dags för nästa steg, säger Mattias Ottosson, (S).

För fler kommentarer, kontakta Mattias Ottosson på 073-020 10 56. 

Pressbild finns ​här