Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

(S) lovar nya insatser för minskad arbetslöshet i ytterstaden

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 11:49 CEST

Sedan 2006 har arbetslösheten i fem ytterstadsstadsdelar i Stockholm ökat kraftigt, samtidigt som den minskat på andra håll i staden. För att komma tillrätta med problemen lovar Carin Jämtin nu inriktade näringslivspolitiska insatser i områden med sysselsättningsproblem samt en generell förstärkning av de utbildningsinsatser som staden ger.

Statistik från Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor (USK) visar att det finns en mycket kraftig klyfta i arbetslöshet mellan stadens olika stadsdelar. På Norrmalm är arbetslösheten bara 2,9 procent, medan den är mer än tre gånger så hög i Skärholmen. Klyftan har ökat sedan 2006, genom att arbetslösheten minskat i områden som redan hade låg arbetslöshet, medan den har ökat i områden där arbetslösheten redan var hög.

- Klyftorna ökar på Stockholms arbetsmarknad, jag tycker att det är mycket oroande. Det är till stora delar en konsekvens av en slapp näringspolitik och nedskärningar inom utbildningssektorn som de borgerliga genomfört, säger Carin Jämtin, kandidat till posten som finansborgarråd.

I dag presenterades en samlad strategi för hur (S) vill minska arbetslösheten. Strategin står på två ben. Den handlar dels om att stimulera näringsliv och nyföretagande i förorten, och dels om att förbättra de utbildningsmöjligheter som staden erbjuder.
Carin Jämtin lovar blanda annat att starta nya näringslivskontor i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Hässelby-Vällingby och Farsta samt att öka samverkan i att ge stöd till nyföretagande.

- Det här innebär en decentralisering av näringspolitiken i stan. Det räcker inte med att ha ett kontor på Drottninggatan om vi behöver få till stånd fler jobb i Skärholmen och Rinkeby. Vi måste ha folk som jobbar där med att ge stöd till nyföretagande och affärsutveckling. Så skapar vi fler jobb där de behövs bäst.

Under den här mandatperioden har vuxenutbildningen i Stockholm drabbats av hårda nedskärningar för att finansiera de borgerligas nedskärningar. Bland annat har antalet komvuxplatser halverats, arbetsmarknadsutbildningen skurits ned och uppföljningen av 16-19 åringar som inte går på gymnasiet havererat. (S) lovar 8 900 nya studie- och praktikplatser i Stockholm och därutöver extra satsningar på längre bristyrkesutbildningar för deltagare på jobbtorgen.

- Enligt Svenskt Näringsliv misslyckas i dag vart femte rekryteringsförslag för att man inte hittar någon med rätt kompetens. Att i det läget skära ned på vuxenutbildningen som de borgerliga gjort, det är en dålig politik. Jag vill att vi investerar i att höja kompetensen, så att alla kan få ett bra jobb och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

För alla förslag, se bilaga som går att ladda ned enligt nedan.

För mer information, kontakta:
Christian Scharf
Pressekreterare
076-12 29 199