Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

(S) lovar riva upp beslut om nytt valsystem

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 10:47 CET

Inför höstterminen inför Stockholms stad ett nytt internetbaserat valsystem för grundskolan som nu får kritik från föräldrar för att det tvingar på dem val, inte upplevs vara rättssäkert och i praktiken inte leder till valfrihet.
- Det är bra att förenkla och effektivisera administration genom internettjänster. Men vi måste lyssna på föräldrarnas synpunkter. Jag är rädd att beslut om skolplacering inte kommer att fattas på ett transparent och förutsägbart sätt i det här systemet, säger Carin Jämtin, oppositionsborgarråd (S).

Nu vill (S) att de nya principerna för skolval ses över, men att det internetbaserade ansökningsförfarandet behålls.

- Det här är en viktig sak. Konsekvenserna av det här beslutet borde ha utretts mer noggrant, men vi borde också ha ställt fler frågor om detaljerna i nämnden. Vi vill nu ompröva principerna och återinföra ett system med skolpliktsområden, menar Jämtin.

Socialdemokraterna uppmanar också utbildningsförvaltningen att nu förstärka informationsinsatserna gentemot föräldrarna och att göra sitt yttersta för att tillgodose alla önskemål om skolplacering.

Bakgrund

Det nya systemet för skolval innebär att elever placeras utifrån föräldrarnas aktiva val, en närhetsprincip med kilometergräns beroende på årskurs samt särskilda skäl. Syskonförturen avskaffas liksom de skolpliktsområden som tidigare typiskt inneburit att elever haft reserverad plats i den närmaste skolan. Elever som gör aktiva val får förtur framför elever som inte gör aktiva val. Mer information finns på http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Forskoleklass/

För mer information, kontakta:

Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99