Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

(S) lovar sänkning av avgifter i Kulturskolan för att nå 10 000 fler barn

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 13:16 CEST

För att finansiera sina skattesänkningar har den borgerliga majoriteten i Stockholms stad under den senaste mandatperioden kraftigt höjt avgifterna i Kulturskolan. Detta har fått som konsekvens att antalet barn som deltar i verksamheten har minskat kraftigt. Nu lovar (S) sänka avgifterna och bereda plats för fler deltagare.

Sedan 2006, då Kulturskolan i Stockholm utnämndes till Sveriges bästa, har antalet deltagare i Kulturskolan sjunkit med hela 16 000 individer enligt Kulturförvaltningens Kulturrapporter. Orsaken till detta är främst den chockhöjning av avgifterna som den borgerliga majoriteten, med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) i spetsen, genomförde 2007. I vissa verksamheter har terminsavgifterna fördubblats. Utöver elevtappet har även budgeten skurits ned vilket i sin tur lett till en nedskärning av 45 pedagoger, motsvarande 10 procent av de anställda.

Nu lovar Socialdemokraterna i Stockholms stadshus att bereda plats för 10 000 fler barn och unga i Kulturskolan under kommande mandatperiod. Detta ska bland annat åstadkommas genom en halvering av deltagaravgifterna.

- Det finns en tydlig koppling mellan en låg avgift och antalet deltagare, särskilt när det gäller barn och unga från kulturellt svaga hem, säger Roger Mogert, oppositionsborgarråd (S).

- Madeleine Sjöstedt har prioriterat verksamheter för de ”kulturvana” ungar hon vurmar för, men jag menar att Kulturskolan främsta uppdrag måste vara att försöka nå alla barn och unga.

I den ranking av Sveriges kultur- och musikskolor som Lärarförbundet årligen genomför tappade i år Stockholm 132 platser i ranking och hamnar nu på plats 224 bland Sveriges kommuner. Medelavgiften i Kulturskolan i Stockholm uppgår till 775 kr per deltagare och termin enligt Lärarförbundet. Detta innebär en ökning med 275 kr sedan 2009. Samtliga kommuner som ligger på topp 50-placeringar i Lärarförbundets ranking erbjuder en avgift under 500 kr.

Det är dock inte bara Kulturskolans avgifter som har förändrats under det borgerliga styret. Man har även tagit bort uppsökande verksamhet och prova på-projekt där barnen befinner sig, bland annat i skolorna.

- Att nå fler barn och unga handlar inte bara om storleken på avgifterna, utan lika mycket om att söka upp ungarna med verksamheter som har låga trösklar och ligger deras egna intressen nära, säger Roger Mogert.

- Alla barn vill inte spela flöjt eller teater, vi måste fortsätta utveckla mångfalden i verksamheten och erbjuda fler kulturella uttryck.


Mer information

Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99