Miljöpartiet de gröna i Helsingborg

S, MP, FP, och KD lägger förslag angående Drottninggatan/Järnvägsgatan i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 10:00 CET

Kvaliteten på luften i delar av centrala Helsingborg måste bli bättre. Den enskilt största källan till utsläpp är bilen. Samtidigt innebär bilen en stor personlig frihet och det finns tillfällen när kollektivtrafiken inte är ett alternativ. För att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft och minska biltrafiken behöver förändringar göras längs Drottninggatan och Järnvägsgatan. Enligt den Enkätundersökning som är gjord angående trafiken i centrum är: 

”En stor majoritet av invånarna i Helsingborg är anhängare av mindre biltrafik och bilparkering i stadskärnan under förutsättning att den minskande tillgängligheten med bil samtidigt ger direkta positiva konsekvenser för möjligheterna att gå, cykla och åka med buss i samma område. En sådan omläggning av trafiken uppfattas av de flesta invånare i Helsingborg som att staden får en bättre och mer attraktiv stadskärna” - Citat från enkäten ”Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna. 
 

Därför kommer Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna gemensamt att föreslå Stadsbyggnadsnämnden:
 
-          att förslag med bussfiler på egen dubbelriktad körbana samt ett körfält för bil i vardera riktningen utreds
 
-          att cykeltrafik i på egen dubbelriktad körbana utreds, syfte; att öka framkomligheten och minska incidenterna mellan gående och cyklister.
 
-          att förvaltningschefen ges i uppdrag att redovisa utredningsresultat senast på nämndens sammanträde i mars 2013 ur perspektiven miljö, trafiksäkerhet och kostnad.
 
 
 
För mer information och frågor kontakta: 

Från Miljöpartiet de gröna i Helsingborg:
Michael Mania  0735-716447

Övriga:
Mikael Skoog (S) 0732-315900
Maria Winberg-Nordström (FP) 0702-105080
Lars Thunberg (KD) 0706-284310