Socialdemokraterna

S: Nej till regeringens förslag om nya kärnkraftverk - öka investeringarna i förnybart istället

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 14:24 CET

Socialdemokraterna riktar nu kritik mot regeringens nya förslag om att bygga fler kärnkraftverk i Sverige.

- Kärnkraften är varken en långsiktigt hållbar eller förnybar energikälla. Den är dyr och riskfylld, säger Socialdemokraternas näringspolitiske talesperson Tomas Eneroth.

- Elbolagen måste säkra upp riskerna med kärnkraft. Det innebär ökade kostnader för hushållen och industrin redan innan en kärnkraftsolycka inträffar. Det enda rätta är därför att i takt med vad jobb och välfärd tillåter ersätta kärnkraften med förnybara energikällor och energieffektivisering. Vi vill kraftigt öka investeringarna i vindkraft, biobränslen och andra förnybara energikällor. Det är betydligt mer långsiktigt hållbart, säger Tomas Eneroth.

- Det är märkligt att regeringen vill bygga fler nya kärnkraftsverk i ett läge då forskningsuppgifter visar på att uranet kommer att ta slut inom en inte allt för fjärran framtid. Vi kommer att ersätta lagen om kärnkraftsutbyggnad med en politik för långsiktigt hållbar energiförsörjning. Energimyndigheten är tydlig med att vi i Sverige ändå kommer att ha ett elöverskott i Sverige under överskådlig framtid, säger Tomas Eneroth.

- Vi tror och hoppas att en majoritet i riksdagen är beredda att rösta ned regeringens kärnkraftspolitik. Det finns ett starkt motstånd mot regeringens planer på att bygga nya kärnkraftverk och öppna för uranbrytning i Sverige. Vi upprepar vårt löfte om att en rödgrön regering kommer att bjuda in till breda, blocköverskridande samtal för en ny långsiktigt hållbar energiuppgörelse som säkrar jobb och välfärd i Sverige, säger Tomas Eneroth.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se