Landstinget i Jönköpings län

(S) och (M) överens i regionfrågan

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 16:51 CET

Socialdemokraterna och Moderaterna i Jönköpings län är överens om hur en regionbildning bör påbörjas och se ut. Partierna föreslår att Landstinget tillsammans med länets kommuner ansöker om att få bilda en Regionkommun (Region Jönköping). Den geografiska omfattningen föreslås bli nuvarade Jönköpings län.

Syftet är att få en kraftfull och sammanhållen regional arena för framtida regionala tillväxt- och utvecklingsarbete samt hälso- och sjukvård. Ett direktvalt Regionalt organ med egen beskattningsrätt istället för nuvarande tudelade ansvar mellan indirekt valda regionförbundet och landstingsfullmäktige. De möjligheter som bildandet av en regionkommun ger enligt ansvarskommitténs principer ska beaktas.  

Vid bildandet av Region Jönköping kommer såväl Landstingsfullmäktige som nuvarande
indirekt valda Regionförbundsstyrelsen att upphöra och ett Regionfullmäktige tar över rollen som högsta beslutande organ på regional nivå. Former för dialog och samråd mellan Regionkommunen och primärkommunerna skall skapas liksom öppenhet och dialog med angränsande län i gränsöverskridande frågor.  

Processen med att bilda en Regionkommun är lång och ansökan måste föregås av ett
djuplodande arbete. Därför behöver denna process komma igång i vår.  

Våra två partier föreslår att processen nu fortsätter genom en politisk arbetsgrupp för
framtagande av detaljer kring ansökan. Arbetsgruppen bör bestå av samtliga partier i
landstingsfullmäktige. När samtliga kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige tagit
beslut om ansökan inlämnas denna av landstinget. Inriktningen är att samtliga
fullmäktigeförsamlingar har tagit beslut i början av hösten så att ansökan kan inlämnas under år 2011.

Ulla Gradeen, Socialdemokraterna i Jönköpings län
Peranders Johansson, Moderaterna i Jönköpings län

Kontakt:
Ulla Gradeen  070 568 83 45
Peranders Johansson 070 567 40 12