Socialdemokraterna i Uppsala

S och MP presenterar ny upphandlingspolicy

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 10:18 CET

Idag ska äldrenämnden fatta beslut om en ny värderingsmodell som ska användas vid upphandling av vård- och omsorgsboenden inom Uppsala kommun. Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att det är bra att den borgerliga majoriteten tar ett steg bort från den nuvarande upphandlingsmodellen där lägsta pris har fått avgöra vilken utförare som vinner en upphandling av vård- och omsorgsboenden. Denna modell har varit förödande för kvaliteten i äldreomsorgen, eftersom den bland annat lett till kraftiga nedskärningar av personal på boendena.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under flera år påpekat detta och drivit att nämnden ska avskaffa lägsta-prismodellen till förmån för en kvalitetsupphandling. Inför dagens beslut kommer dock S och MP att ha ett gemensamt och avvikande förslag till den värderingsmodell som den borgerliga majoriteten vill fatta beslut om.

- Även om förslaget om en ny värderingsmodell för upphandlingar av vårdboenden innebär vissa förbättringar kan Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte ställa oss bakom den nya värderingsmodellen. Förslaget innebär att anbudsgivarnas pris och kvalitet viktas vid en utvärdering av anbuden, dvs. priset kommer fortfarande att vara en avgörande faktor vid upphandlingen. Det är en så kallad "prisdump-light-modell" som den borgerliga majoriteten går fram med. Vi vill istället ha en modell där nämnden fastställer pris och där utförarna får konkurrera om kvaliteten.  Detta tror vi på sikt ger bättre förutsättningar för att höja kvaliteten på omsorgen om äldre i behov av vårdboende, säger Caroline Andersson, andre vice ordförande i äldrenämnden (S).

- Kvalitetsupphandling är vårt grundkrav. Med Carema-skandalen i färskt minne behövs också en skärpning av tillsyn och oanmälda kontroller. Det är dags för Uppsala att gå i täten för en äldreomsorg som vi kan vara stolta över och inte får ångest över, säger Eva Adler, ledamot i äldrenämnden (MP).

Kontakt

Caroline Andersson, andre vice ordförande i äldrenämnden (S)
Mail: g.caroline.andersson@gmail.com, Mob: 072-531 06 76

Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mail: marlene.burwick@uppsala.se, Mob: 076-761 83 66

Eva Adler, ledamot i äldrenämnden (MP)
Mail: evaadler@hotmail.se, Mob: 073-655 09 93

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)
Mail: maria.gardfjell@uppsala.se, Mob: 076-761 83 76