Socialdemokraterna i Uppsala

S öppnar för en arena i Gränby

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 08:19 CET

Inför valet 2010 förordade Socialdemokraterna tillsammans med (MP) och (V) en alternativ lokalisering för den multiarena som planeras intill Gränby centrum. Oppositionen föreslog att man istället skulle utreda det alternativ som kommunen själv lyft fram som en möjlighet, det vill säga att arenan istället skulle byggas på Studenternas IP i centrala Uppsala. Förslaget utreddes dock aldrig och när besluten för en multiarena i Gränby nu är fattade och planeringen långt gången kommer kommunalrådet Erik Pelling (S) att ha en öppen syn på frågan.

– Samtidigt som jag är besviken över att vårt förslag om en multiarena vid Studenternas inte ens utreddes så finns det ingen anledning att motsätta sig utvecklingen med att en helt ny stadsdel växer fram i Gränby. Socialdemokraterna har hela tiden varit för en arena och vi tänker medverka till att den byggs även om det inte blir på den plats vi i första hand hade önskat, säger Erik Pelling, kommunalråd (S) i Uppsala.

Erik Pelling betonar även att det har skett viktiga förbättringar i detaljplanen för Gränby och att man från arenabolaget lyssnat på kritiken och nu är positiva till att kommunen som står för en betydande del av finansieringen och risktagandet också ska få motsvarande del av inflytandet.

– Vi har ännu inte fått något färdigt förslag att ta ställning till men vi ser fram emot en konstruktiv dialog kring hur arenan i Gränby ska bli så bra som möjligt såväl miljömässigt som för skattebetalarna och idrotten. Till vår stora glädje har man nu även återupptagit arbetet med att utveckla Studenternas IP. Med de här nya förutsättningarna är vi självklart öppna för att rösta ja till Uppsala Arena, avslutar Erik Pelling.

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd
Tel 018-727 13 18 (Pelling sitter i möte under förmiddagen och är tillgänglig för kommentarer från kl. 13)

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare
Tel 018-727 12 99