Miljöpartiet de gröna

(S) överger den egna skolpolitiken och befäster regeringens politik

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 10:42 CET

Socialdemokraterna har i och med dagens överenskommelse med regeringen accepterat att riksdagen inte ska införa nu betygskriterier för alla betygssteg, säger Jabar Amin, Miljöpartiet de grönas utbildningspolitiska talesperson.

- I stället för att med MP och V få igenom den egna politiken så befäster socialdemokraterna regeringens politik på detta område. Med denna överenskommelse blir det inga betygskriterier för de två betygssteg som vi länge har kämpat för, säger Jabar Amin.

- Socialdemokraterna hade ett guldläge att få igenom betygskriterier för alla betygssteg, i stället blir det inga och både elever och lärare kommer att sväva i ovisshet vilka krav som ska ställas för att uppnå de två nya betygsstegen. Det är beklagligt att se Socialdemokraterna överge den egna politiken och lägger därmed ett aktivt oppositionsarbete åt sidan, säger Jabar Amin.

BAKGRUND
Hittills finns det tre betygssteg i den svenska skolan: G, VG och MVG (bortsett från icke godkänt). Alla dessa betygsteg har tydliga kriterier. Det är dessa betygskriterier som ligger till grund för lärarnas betygssättning. Samma kriterier är vägledande för eleverna när de strävar efter att få ett visst betyg. Därmed är det klart och tydligt vad är det som gäller.

Enligt den nya skollagen som ska börja gälla hösten 2011 så ska betygsstegen utökas till fem: A, B, C, D och E (bortsett från F som är icke godkänt). Enligt den nya skollagen finns det betygskriterier för 3 av 5 betygssteg, medan två av betygsstegen (B och D) saknar kriterier. Både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i riksdagen röstat emot denna avsaknad av betygskriterier för betygstegen B och D. Vi har ansett att avsaknaden av betygskriterier banar väg för godtyckligheten och äventyrar rättsäkerheten och likvärdigheten för både elever och lärare

För två veckor sedan behandlades frågan om betygskriterier i utbildningsutskottet. Där röstade i ett första beslut en majoritet (S+MP+V+SD) för införandet av betygskriterier för alla betygssteg. Därefter kände regeringen sig tvingad att bjuda in de rödgröna till överläggningar för att komma överens om en kompromiss. Regeringens bud var allt annat än seriöst. MP och V lämnade därefter överläggningarna.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Jabar Amin, 070-825 06 12 eller 070-690 01 65
Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736-27 53 83

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook