Socialdemokraterna i Uppsala

S presenterar 10 punkter för bättre seniorboende

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 10:59 CEST

Inom Uppsalas äldreomsorg ser vi idag alltför många boendeformer som skapar social isolering på grund av fysisk otillgänglighet och bristande möjlighet till social samvaro. Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i Äldrenämnden (S), presenterar idag 10 förslag för bättre boende för Uppsalas seniorer.

– Utmaningarna vi ser måste få en lösning, inte bara för att förbättra boendemiljön för seniorer, utan också för att långsiktigt klara Uppsala kommuns ekonomi. Om kommunen fortsätter att ge samma mängd omsorgsinsatser som idag och om åldersspridningen är densamma kommer utgifterna för äldreomsorgen i Uppsala kommun att behöva utökas med 750 mkr år 2030 och 1 miljard mer år 2038. Det är en dramatisk ökning av kostnader som kan komma att tränga undan andra viktiga servicefunktioner för kommuninvånarna, säger Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i Äldrenämnden (S).

– Genom förebyggande åtgärder i form av tillgängligare bostäder och hälsofrämjande insatser kan den negativa kostnadsutvecklingen minska. Vi socialdemokrater vill att Uppsala ska bli Sveriges bästa kommun för seniorer att bo och leva. Samtidigt vill vi ta ansvar för ekonomin. Därför har vi arbetat fram tio förslag på hur Uppsala kommun kan förbättra boendesituationen för seniorer, avslutar Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i Äldrenämnden (S).

> Ladda ner Socialdemokraternas 10 förslag för bättre boende Uppsalas seniorer som rapport

Kontakt:
Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i Äldrenämnden (S)
072-531 06 76