Socialdemokraterna i Uppsala

S presenterar fem punkter för en bättre arbetsgivarpolitik

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 15:16 CEST

Under onsdagen presenterade Socialdemokraterna i Uppsala fem punkter för hur man vill förbättra arbetsgivarpolitiken i Uppsala. Syftet är att ge tydliga besked om hur Uppsala kommun ska bli en bättre arbetsgivare. Till mötet var fackliga representanter inbjudna för att ge synpunkter på förslagen.

– För oss Socialdemokrater är det oerhört viktigt att Uppsala kommun är en god arbetsgivare som är måna om sina medarbetare. Vi har därför analyserat de synpunkter som de fackliga organisationerna har haft på den borgerliga alliansens budgetförslag för 2014-2017 och presenterar nu fem konkreta förslag för en bättre arbetsgivarpolitik för Uppsala kommun. Ett förslag är att tillsätta en partsammansatt arbetsgrupp för att säkerställa att Uppsala kommun som arbetsgivare för en enhetlig arbetsgivarpolitik i enlighet med arbetsgivarpolicyn, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

– Vidare vill vi förbättra jämställdheten i kommunen genom att tillsätta en jämställdhetskommission samt göra heltid till en rättighet för våra medarbetare. Vi är även oerhört angelägna om att förbättra lärarnas arbetssituation, bland annat i form av bättre arbetsvillkor och fler möjligheter till kompetensutveckling. Ett ytterligare förslag är att meddelarfrihet ska gälla alla som arbetar inom offentligt finansierad verksamhet vilket tyvärr inte är verklighet idag, säger Agneta Boström, 2:e vice ordförande i styrelsen för vård och bildning (S).

Kontakt:

Erik Pelling, kommunalråd
Tel 076-137 78 79
Agneta Boström, 2:e vice ordförande i styrelsen för vård och bildning
Tel 070-970 42 04

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare
Tel 018-727 12 99
Elin Carlsson, politisk sekreterare
Tel 018-727 13 11