Socialdemokraterna

S: Regeringen bluffar om klimatet och miljön i budgeten - skär ned 600 miljoner på energianslagen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:45 CEST

- Budgeten avslöjar ytterligare en klimatbluff från regeringen. Anslag döps om och pengar flyttas mellan olika poster i syfte att framstå som en nysatsning. Det är oseriöst. Det krävs resurser om Sverige ska behålla ledartröjan i energiomställningen. Men regeringens budgetproposition visar nu istället att anslagen till energipolitik skärs ned med 600 miljoner kronor de kommande tre åren. Samtidigt permanentas stöd och rådgivning för energieffektivisering på en låg nivå. Regeringen verkar inte förstå vikten av att investera i ny miljöteknik. Sammantaget är det tydligt att regeringen inte förmår att prioritera energi- och klimatpolitiken långsiktigt, säger socialdemokraternas energipolitiske talesman Tomas Eneroth.

- Regeringen har nu återigen visat att man inte har kunnat ena sig om ett mätbart nationellt klimatmål. Dessutom är Klimatinvesteringsprogrammen, en av de mest effektiva klimatåtgärderna, borta ur budgeten från 2009. Och det stöd till Hållbara städer som regeringen lanserade under stort buller blev en kortlivad historia på 140 miljoner 2009 och 200 miljoner 2010 - det vill säga ungefär hälften så mycket som vi satsade, säger socialdemokraternas miljöpolitiske talesman Anders Ygeman.

- Återigen ser vi hur den moderatstyrda regeringen försöker att trixa med siffrorna. Alla vet att denna regering har visat ett stort ointresse för miljöfrågorna och har gjort miljöutspel som visat sig bara bestå i att flytta om pengar från ett område till ett annat, säger Anders Ygeman.

- Inte ens regeringens hittills enda klimatåtgärd - miljöbilspremien - förmår man att hålla fast i. Det är nästintill lurendrejeri att avveckla denna ett halvår i förväg. Slutligen, och det kanske tydligaste sveket mot klimatet, är att man nu väljer att lägga tyngdpunkten i infrastrukturpolitiken på vägar istället för på bättre och snabbare tågtrafik. Hur väl stämmer det överens med vad regeringen idag säger om att "Vi i Sverige ska göra allt vi kan för att rädda klimatet och bli ett föregångsland"?, undrar Anders Ygeman.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna