Socialdemokraterna

S: Regeringens agerande hotar miljömålsarbetet

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 15:37 CEST

Miljömålsrådets ordförande, Bengt K Å Johansson, avgick idag i protest mot regeringens miljöpolitik. Socialdemokraternas miljötalesman Anders Ygeman kritiserar nu starkt regeringen för dess agerande.

- Det ska gå långt innan en chef för en så viktig instans som Miljömålsrådet avgår i protest och frustration över den borgerliga regeringens ointresse för att ta tag i miljöproblemen i Sverige. Det tycks som om regeringen har gett upp, och fullständigt lagt sig platt inför olika intressegrupper på ett sätt som är direkt skadligt för miljön. Efter dagens avgång och förra veckans avsked av miljömedvetne generaldirektören för Skogsvårdsstyrelsen börjar vi se en tydlig med tråkig trend, säger Anders Ygeman.

- Detta är ett tecken på att även de mest initierade aktörerna på miljöområdet har tappat tron på denna regerings ambitioner och vilja att komma till rätta med till exempel bristande strandskydd, allt för hård skogsavverkning, och luftföroreningar. Jag undrar hur miljöministern tänker, när han som svar på en rapport med namnet "Miljömålen - nu är det bråttom!" svarar med att begrava frågan i en utredning. Regeringen tycks istället vilja riva upp hela miljömålssystemet, som har utarbetats i stor samsyn mellan samtliga riksdagspartier, säger Anders Ygeman.

- Miljöarbetet riskerar nu att tappa både fart och inriktning. Det är vår luft, våra vatten och vår natur som drabbas av regeringens arroganta agerande i denna fråga, säger Anders Ygeman.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna