Socialdemokraterna i Uppsala

S reserverar sig till förmån för Monica Zetterlunds park

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 09:46 CET

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot Namngivningsnämndens beslut att namnge parken mellan Rangströms väg och Hugo Alvéns väg i Gottsunda till Lina Sandells park. Nämnden har vid tidigare tillfälle namngett två gator i detta område efter kyrkomusikerna Henry Weman och Elfrida Andrée. S, MP och V anser att det är etnocentriskt att med en rösts övervikt tvinga igenom ett namn med stark kristen anknytning i ett mångkulturellt område såsom Gottsunda.

– Det är mindre hedrande för Lina Sandells minne att ett sådant beslut inte fattas enhälligt. Vi ställer oss naturligtvis positiva till att en park namngiven efter Lina Sandell arbetas fram. Men vi anser att Gottsunda inte är den bästa platsen. Till skillnad från gatunamn, ställs Parknamn inte ut efter nämndens beslut, vilket innebär att de boende i Gottsunda inte kan påverka denna namngivning, säger Jan Ask, gruppledare (S) i Namngivningsnämnden.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står fast vid sitt eget beslut att parken borde namnges efter Monica Zetterlund.

Kontakt:
Jan Ask, gruppledare (S) i Namngivningsnämnden
076-025 27 00