Socialdemokraterna i Uppsala

(S) säger ja till hållbar förbindelse över Fyrisån

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 07:36 CET

Den 3 januari går samrådstiden ut för förslaget till fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Socialdemokraterna meddelar idag att de bestämt sig för att säga ja till en förbindelse men endast för gång, cykel och kollektivtrafik. Socialdemokraterna motsätter sig därmed tankarna på en hårt trafikerad motortrafikled genom det framtida naturreservatet Årike Fyris. Kommunalråden Marlene Burwick (S) och Erik Pelling (S) hoppas nu på att fler partier ser värdet i att knyta ihop de södra stadsdelarna med en framtida station i Bergsbrunna och att de vågar prioritera de hållbara färdsätten.

– Socialdemokraterna ser stora sociala och ekonomiska värden i att kunna knyta ihop Uppsalas södra stadsdelar och betydande miljövinster i att möjliggöra snabba gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser till en framtida järnvägsstation i Bergsbrunna. En sådan förbindelse ger stora möjligheter till stadsutveckling och fler bostäder och det behöver Uppsala, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

– En förbindelse för gång, cykel och kollektivtrafik i det sydliga läget kan utformas så att ingreppet minimeras om man jämför med de ytanspråk och negativa miljökonsekvenser som följer av en storskalig förbindelse för biltrafik, avslutar Marlene Burwick, gruppledare och kommunalråd (S).

Information:
I sitt samrådsyttrande pekar Socialdemokraterna på en stor potential för stadsutvecklingen och fler bostäder i de södra stadsdelarna och förordar därför en förbindelse för gång, cykel och kollektivtrafik i det föreslagna sydliga läget (alternativ 2A) samtidigt som möjligheten till en förbindelse för gång, cykel och/eller spårtaxi i det nordliga läget (alternativ 1B) bör hållas öppen. Av främst miljöskäl avstyrker Socialdemokraterna tankarna på en motortrafikled genom Årike Fyris (alternativ 2B) och avråder från en fortsatt trafikled mellan Bergsbrunna och E4.

Socialdemokraternas yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån finns här.

Samrådshandlingarna finns här.

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79