Socialdemokraterna i Uppsala

S säger nej till oansvarig Fulleröplan

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2013 09:01 CEST

Den borgerliga majoriteten vill klubba igenom ett ja till de jättelika planerna för shopping och tivoli vid Fullerömotet. Därför har Plan- och byggnadsnämnden idag ett extrainsatt sammanträde. Socialdemokraterna står dock fast vid sitt nej till planerna.

– Planerna för området strider mot internationella, nationella och inte minst Uppsala kommuns eget klimatmål. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen och entydiga forskningsrön kommer utsläppen att öka om den aktuella detaljplanen förverkligas. Dessutom riskerar den lokala bostadsnära handeln i Storvreta och i andra bostadsnära tätortscentrum och stadsdelscentrum att utarmas. Socialdemokraterna vill istället utveckla den kommersiella och medborgerliga servicen i Storvreta centrum, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

– Socialdemokraterna vill se ett modernt och klimatsmart samhällsbyggande. Med den aktuella planen kommer vi att få se en kraftig trafikökning som även den strider mot det nationella miljömålet om en god bebyggd miljö. Därför yrkar Socialdemokraterna på avslag, säger Monica Östman, vice ordförande i Plan- och byggnadsnämnden (S).

Kontakt:
Monica Östman, vice ordförande i Plan- och byggnadsnämnden (S)
Mobil 070-655 40 41

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79