Socialdemokraterna

S satsar på jobb inom kulturen

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 11:51 CEST

Socialdemokraterna kommer i sitt alternativ till regeringens vårbudget att föreslå flera satsningar inom kultursektorn. Partiets kulturpolitiske talesperson Leif Pagrotsky säger att detta är de första förslagen som ska visa att Socialdemokraterna nu menar allvar med att prioritera kreativitet, jobb och tillgänglighet inom kulturen.

- Genom ett riktat ROT-avdrag för kulturbyggnader ser vi till att både stimulera jobb och säkerställa vårt kulturarv för framtida generationer. Vi vill också förbättra villkoren för de yrkesverksamma inom dans, teater och musik - som ofta får korta och tillfälliga, men viktiga, jobb. Genom att stärka de framgångsrika konstnärsallianserna kan vi öka sysselsättningen bland skådespelare, musiker och dansare på ett bra och kostnadseffektivt sätt, säger Leif Pagrotsky.

- Vi föreslår också ytteerligare satsningar på att bevara, vårda och tillgängliggöra kulturarvet inom det så kallade ACCESS-projektet. Regeringen har beslutat att lägga ned det, trots att det har varit framgångsrikt och effektivt både för kulturarvet och jobben, säger Leif Pagrotsky.

- Sammanlagt innebär detta att vi de närmaste åren satsar över 500 miljoner extra på jobb och ökad tillgänglighet inom kulturen. Nu under lågkonjunkturen är rätt läge att satsa på underhåll och vård av vårt kulturarv, säger Leif Pagrotsky.

Socialdemokraternas nya satsningar på jobb inom kulturen:

1. Kulturarvs-ROT. Skatteavdrag för renovering av kulturhistoriska byggnader: 175 mkr på årsbasis, 90 mkr på tilläggsbudgeten 2009.

2. Bättre arbetsvillkor för kulturarbetare genom utökade Konstnärsallianser: 29 mkr på årsbasis, 15 mkr på tilläggsbudgeten 2009.

3. Ökad tillgänglighet och fler jobbtillfällen genom förlängning av ACCESS-projektet: 100 mkr på årsbasis, 75 mkr på tilläggsbudgeten 2009


För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna