Socialdemokraterna

S ska forma ny mediepolitik

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 09:16 CET

Socialdemokraterna ska modernisera och förnya sin mediepolitik. Berit Högman, ordförande i riksdagens Kulturutskott, har därför fått i uppdrag att leda en mediepolitisk grupp som ska formulera nya förslag för att nå målet om stärkt mångfald, öppenhet och oberoende inom svensk och internationell massmedia. Gruppen ska samla experter, aktörer och debattörer inom mediaområdet, analysera utvecklingen och kunna lägga förslag på nya mediepolitiska insatser.-

Det svenska och internationella medielandskapet har förändrats i grunden de senaste tio åren. Ägarkoncentrationen inom traditionella medier har ökat och public service attackeras på område efter område, samtidigt som webben har öppnat enorma nya möjligheter till mångfald, öppenhet och oberoende. Internationellt är det fria ordet hotat i länder som Italien, Ryssland och en mängd diktaturer runt om i världen. Och i Sverige har vi en moderat kulturminister som - trots att hon saknar parlamentariskt stöd - vill skära ned på och inskränka SVT:s och Sveriges radios möjligheter, som klagar på hur kulturjournalister rapporterar, och som vill minska stödet till dagstidningar och tidskrifter, säger Berit Högman (S).

- Vi vill se en helt annan inriktning - där mångfald, öppenhet och oberoende stärks. Därför kommer vi att förstärka och modernisera vår egen mediepolitik så att den bättre svarar upp mot de nya krav som dagens medielandskap ställer, säger Berit Högman.

Socialdemokraternas mediepolitiska utredning kommer att kunna lämna förslag inom bland annat följande områden:
• insatser för att stärka mångfald och oberoende bland dagstidningar och tidskrifter 
• policy för att stärka ett brett, folkligt och oberoende public service
• stimulera fler entreprenörer och nya tjänster inom massmedia
• hitta moderna svar på de utmaningar som det nya, webbdominerade, medielandskapet skapar


Daniel Färm
pressekreterare
Socialdemokraterna i riksdagen
070-650 12 09
daniel.farm@riksdagen.se