Socialdemokraterna i Uppsala

S: Socialbidrag bör godkännas som inkomst för att få teckna hyreskontrakt

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 10:47 CEST

S: Socialbidrag bör godkännas som inkomstför att få teckna hyreskontrakt

Många familjer i Uppsala drabbas av problem när hyresvärdar inte villgodkänna socialbidrag som en godtagbar inkomst för att få tecknahyresavtal. Socialdemokraterna lämnar idag därför in en interpellation tillkommunfullmäktige där de kräver svar från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP) om vilka initiativ han tänker ta för att förändra situationen.

– Regeringens hemlöshetssamordnare rekommenderar tydligt att de allmännyttigabostadsföretagen ska godkänna socialbidrag som godtagbar inkomst för att få tecknahyreskontrakt. I Uppsala godkänner dock inte ens Uppsalahem socialbidrag som inkomst för att teckna hyresavtal. Det skapar en orimlig situation där många familjer riskerar att utestängas från den vanliga bostadsmarknaden, säger Ulrik Wärnsberg,2:e vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämden (S).

– Uppsala har en bostadsmarknad som inte fungerar. Det grundläggande problemetär den strukturella bristen på hyreslägenheter som under rad av år har präglatUppsalas bostadsmarknad. Eftersom det är hyresvärdarnas marknad kan de ävenställa kraven för att godkänna personer som hyresgäst. Och det innebär att strecketdras så att socialbidragstagare inte accepteras som att de har en tillräckligt säkerinkomst för att få teckna hyresavtal., avslutar Ulrik Wärnsberg.

Ulrik Wärnsberg (S) kräver i kommunfullmäktige svar på följande frågor från kommunalrådet, tillika Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mohamad Hassan (FP):

1. Tycker du att den rådande situationen som beskrivits är rimlig?
2. Vilka initiativ tänker du ta för att Uppsalahem AB ska acceptera socialbidrag som en godtagbar inkomst för att få teckna hyreskontrakt?
3. Vilka initiativ tänker du ta för att få andra privata hyresvärdar på Uppsalas,bostadsmarknad att acceptera socialbidrag som en godtagbar inkomst för att få teckna hyreskontrakt?

Kontakt:
Ulrik Wärnsberg, 2:e vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Mobil 073-079 86 05