Olof Palmes Internationella Center

S-stöd till partier i hela världen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 09:52 CEST

Socialdemokraterna och Palmecentret lanserar ett nytt webbaserat utbildningsmaterial för systerpartier runt om i världen: www.howtorunaparty.org.

Sedan 1995 har Socialdemokraterna och Palmecentret samarbetat med fler än 80 systerpartier världen över genom det partiinriktade demokratistödet. Syftet är att stödja utvecklingen av demokratiska partier i länder med svaga demokratiska system eller i auktoritära stater. Det handlar bland annat om att stödja partiernas arbete med interndemokrati, jämställdhet och ungas inflytande.

- Politiska partier är grunden för demokratin. Men i många länder har odemokratiska styren, krig och fattigdom gjort att partier inte har kunnat utvecklas på ett hållbart och positivt sätt. Socialdemokraterna och Palmecentret har arbetat tillsammans under lång tid med att stödja partier med detta. Det nya verktyget som nu finns lätt tillgängligt på nätet är ytterligare ett steg som bidrar till demokratiska, livskraftiga partier, säger Carin Jämtin, partisekreterare Socialdemokraterna.

- Partier i flera länder har efterfrågat ett utbildningsmaterial om hur öppna och demokratiska partier kan byggas. Därför har vi tagit fram howtorunaparty.org, som bygger på erfarenhet och kunskap från socialdemokrater runt om i världen, säger Jens Orback, Palmecentrets generalsekreterare.

Utbildningsmaterialet innehåller information och tips om bland annat medlemsvärvning, förtroendeuppdrag och jämställdhet. Det finns fler än 200 videokommentarer från partimedlemmar i olika länder om hur praktiskt partiarbete fungerar.

Hela utbildningsmaterialet finns på www.howtorunaparty.org. Webbplatsen är på engelska och riktar sig främst till medlemmar och förtroendevalda på lokal nivå i Socialdemokraternas systerpartier, men vem som helst kan ta del av det.

* * *
Kontakt
Laila Naraghi Coggiola
Pressansvarig
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se