Socialdemokratiska studentförbundet

S-studenter om vinst i välfärden

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 17:56 CEST

Socialdemokraternas partistyrelse har nu antagit sina slutsatser om vinst i välfärden. Dessa presenterades idag vid en presskonferens med titeln Nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden.

S-studenter ser positivt på den förflyttning av positioner som Socialdemokraterna gjort när det gäller framförallt regleringar av den internationellt sett kraftigt oreglerad välfärdsmarknad som Sverige idag har. Förslaget innehåller ett antal förslag som S-studenter stödjer däribland ökade regleringar av kvalitet, större insyn i företagens bokföring och kraftigare meddelarskydd.

Jag är glad att Socialdemokraterna nu äntligen valt att lägga ett förslag som begränsar det helt orimliga vinstuttag som idag finns inom välfärden. Säger Magnus Nilsson, förbundsordförande S-studenter

S-studenter är också positiva till att en större del av finansieringen ska styras efter behov.

S-studenter är dock övertygade om att välfärden bör skötas i demokratisk regi utan vinstintresse och ser non-profit verksamheter inom vård, skola och omsorg som tillräckliga alternativ till det offentliga. Vi hade därför gärna sett en hårdare skrivning i frågan om vinstuttag.

För S-studenter är det en självklarhet att vinst inte är en drivkraft som vi vill ha i välfärden och därför hade vi gärna sett att Socialdemokraterna gick längre i frågan om införandet av vinsttak och non-profit principen. Säger Magnus Nilsson, förbundsordförande S-studenter

Presskontakt

Magnus Nilsson, förbundsordförande

0707-947686

magnus.nilsson@s-studenter.se

S-studenter är det av socialdemokraternas sidoförbund som aktiverar och representerar Sveriges studenter. Vi finns idag på tjugosju stycken högskolor, folkhögskolor och universitet, från Luleå i norr till Malmö i söder.