Socialdemokraterna

S: Svag infrastrukturproposition med få eller fel besked

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:11 CEST

Socialdemokraterna kritiserar nu den inriktning för infrastrukturen som ansvariga ministern Åsa Torstensson (c) idag har angett i regeringens infrastrukturproposition.

- Jag är förvånad över att regeringen - när vi nu går in i en lågkonjunktur - inte lever upp till de högt ställda förväntningarna, som man själv har bidragit till. Om kostnadsökningarna är lika höga som de senaste åren, äter det mer än väl upp det som regeringen nu aviserar. Därmed sänker regeringen ambitionsnivån vad gäller infrastrukturen. Det är mycket olyckligt, säger socialdemokraternas infrastrukturpolitiske talesman Ibrahim Baylan.

- Ska vi klara klimatutmaningen är bättre förutsättningar för gröna transporter helt nödvändigt, och det gör regeringen mycket lite åt i den här propositionen. Det blir inget till kollektivtrafiken, inget till höghastighetståg, och dyrare för tågresenärerna med högre banavgifter, säger Ibrahim Baylan.

- Jag känner även oro för den linje som regeringen nu slår in på, där resurser ska tas från skola, sjukvård och äldreomsorg för att finansiera statlig infrastruktur. Att kommunerna ska vara med och medfinansiera statliga väg- och järnvägsbyggen kan få långtgående konsekvenser för möjligheterna att hålla en hög kvalitet i hur väl vi kan ta hand om barn, sjuka och gamla, säger Ibrahim Baylan.

- Nu blir effekterna av regeringens stora skattesänkningar tydliga. Det blir inga pengar över till viktiga framtidsinvesteringar. Istället får regeringen ägna sig åt att lappa och laga. Det håller inte, säger Ibrahim Baylan.

Socialdemokraterna kommer inom de närmaste veckorna att presentera sina förslag på infrastrukturen.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna