Eskilstuna kommun

S:t Eskils gymnasium topprankat i kvalitetsmätning

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 07:30 CET

Under hösten har S:t Eskils gymnasium för första gången genomgått en genomgripande granskning av sin verksamhet med hjälp av Q-Steps Kvalitetssäkring AB och Qualis, ett kvalitetssäkringssystem speciellt anpassat för skolan. När nu resultatet av granskningen blivit offentligt visar det sig att S:t Eskil uppnått den högsta poäng som någon svensk gymnasieskola hittills fått i en Qualisgranskning.

- Vi på S:t Eskils gymnasium började använda Qualis år 2011 för att utveckla skolan. Det arbetet har fört med sig en medvetenhet för alla om vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra. Vi ser Qualisresultatet som ett kvitto på det goda arbete som bedrivs på skolan, vilket också syns i elevernas betygsresultat. Betygsresultatet för våra elever ligger högre än riksgenomsnittet, säger en av S:t Eskils gymnasium rektorer Halina Sundqvist. Hon tillägger:

- Vi är även väldigt stolta över skolans goda och välkomnande stämning och det fina samarbetet med elevrådet på skolan, vilket uppmärksammades av Qualis-inspektörerna.

Granskningen av S:t Eskils gymnasium har varit omfattande. Elever, föräldrar och personal har svarat på enkäter. Alla arbetslag har genomfört en självskattning enligt Qualis-trappan som är grunden i certifieringsarbetet. Trappan är en beskrivning av hur långt en skola har kommit i sitt kvalitetsarbete och hur det kan utvecklas.

Studier av skriftliga dokument, rutiner och planer har också ingått i granskningen, som avslutades med två dagars besök av två rutinerade skol- och Qualisgranskare. De besökte ett 20-tal lektioner och intervjuade elever och olika personalgrupper samt skolledningen.

Nyligen kom så den slutliga rapporten där skolan blir certifierad enligt Qualis-modellen med bred marginal. För certifiering krävs 60 poäng – S:t Eskil får 115, vilket är det högsta resultatet hittills för en gymnasieskola (126 är max). Även Rekarnegymnasiet är certifierade enligt Qualis med 100 poäng, vilket placerar skolan i toppskiktet av granskade gymnasieskolor. Rinmangymnasiet arbetar också enligt Qualismodellen och planerar en certifiering under 2017.

- Vi har Qualis som kvalitetsinstrument för den kommunala gymnasieskolan. Det ger stadga åt det fina kvalitetsarbete som bedrivs på våra tre gymnasieenheter, säger skolchef för gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin.

-------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information, kontakta:

rektor Halina Sundqvist, 073-950 60 91

rektor Johan Ahlqvist, 070-340 20 58

biträdande rektor Pelle Marklund, 070-340 20 39

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.