Almega

(S) tar halvt steg mot valfrihet i vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 08:00 CEST

Socialdemokraternas förslag till hälso- och sjukvårdsprogram som kom i slutet av förra veckan vänder sig bland annat mot fri etablering. Men utan fri etablering blir det ingen riktig valfrihet för patienterna, menar Vårdföretagarna.

Enligt Socialdemokraterna passar inte upphandlingsprocesser inom vården och omsorgen eftersom patienternas behov ska stå i fokus. Att samtidigt vara emot fri etablering är motsägelsefullt.

- Om vårdgivarna uppfyller de ackrediteringskrav som ställts ska patienterna själva få ta beslut om vem de vill vända sig till, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna ställer sig frågande till Socialdemokraternas motstånd till fri etablering för vårdföretag inom den offentligt finansierade vården. I förslaget skriver (S) att "de folkvalda ska ha rätt att neka nyetableringar och att geografiskt styra var en ny vårdgivare får etablera sig". Detta är bara ett annat sätt att styra vilka som ska få erbjuda patienterna vård och omsorg, vilket liknar den upphandlingsmodell som socialdemokraterna nu tar avstånd ifrån.

- Förslaget är ändå i många delar bra, och flera viktiga frågor lyfts fram. Vi välkomnar bland annat införandet av en nationell certifiering av all vård och omsorg. Det stämmer väl överens med det förslag som vi lämnade till regeringen under förra året. Vår förhoppning var då att alla verksamheter inom vård och omsorg, såväl privat som offentligt driven, ska omfattas av en nationell och oberoende utvärdering och uppföljning vad gäller resultat av utfört arbete. Resultaten ska också vara öppna och transparenta, säger Ulf Lindberg.

Vårdföretagarna välkomnar också att Socialdemokraterna nu uttryckligen vill stärka valmöjligheten bland olika alternativ för patienterna och brukarna. Precis som (S) skriver i sitt sjukvårdspolitiska program kan en ökad mångfald och valfrihet öka förutsättningarna för kvalitet och stimulera en utveckling av vården och omsorgen.

- Till skillnad från Socialdemokraterna förespråkar vi dock nationella valfrihetslösningar. Detta är en förutsättning för att alla patienter, oavsett var i landet de bor, ska kunna ges samma möjligheter att välja vårdgivare. Det ökar också förutsättningen för en mångfald av utförare eftersom de kan verka oavsett kommun och landstingsgränser. Ett nationellt system är en förutsättning för en jämlik vård och omsorg, säger Ulf Lindberg.