Socialdemokraterna

S: underkänt för regeringens förslag om nyanlända invandrare

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 11:10 CET

Regeringen misslyckas med att skapa förutsättningar för nyanlända invandrare att få jobb. Regeringens förslag saknar helhetsperspektiv och har tydliga brister när det gäller bosättning för asylsökande och nyanlända. Det menar Socialdemokraterna, som därför vill avslå hela regeringens proposition.

– Nyanlända invandrares etablering i Sverige, möjligheter att få en bra bosättning och förutsättningar att komma i arbete, är avgörande för en framgångsrik integration. Regeringen misslyckas med att lägga förslag som kommer till rätta med de stora problem som enskilda nyanlända möter, säger Socialdemokraternas integrationspolitiske talesperson Luciano Astudillo.

– Regeringens förslag brister både utifrån individens perspektiv och utifrån helheten. Det är inte genomarbetat och inte genomtänkt, vilket är överraskande med tanke på att regeringen har haft fyra år på sig. Framförallt finns det stora svagheter i hur den nyanlände snabbt ska komma i arbete, vilket är centralt för att komma in på  ett bra sätt i ett nytt samhälle. Det räcker inte med att bara ge Arbetsförmedlingen huvudansvaret. Genom att utesluta stora grupper från stöd genom en Kompetensförmedling ser vi dessutom återigen hur regeringen tappar bort en starkare arbetslinje, säger Luciano Astudillo.

- Nu ser vi bokslutet för den borgerliga regeringens misslyckade integrationspolitik: ökad segregation, minskad sysselsättning och ökat utanförskap bland invandrare, samt sämre etablering av nyanlända, säger Luciano Astudillo.

Socialdemokraterna lämnar idag in sin motion på regeringens proposition om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering. Socialdemokraterna kommer den närmaste tiden att lägga fram en serie egna förslag för att stärka nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se