Socialdemokraterna

S, V, MP stöder SABO:s och Hyresgästföreningens förslag

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 16:33 CEST

- Det här bäddar för bred uppgörelse om hyrorna. Så summerar de bostadspolitiska företrädarna
för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sin syn på de förslag SABO och
Hyresgästföreningen presenterade idag.


Det har länge funnits politisk oenighet om reglerna för hyrorna och för de kommunägda bostadsföretagen. SABO och Hyresgästföreningen vill nu att de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunen och deras bostadsföretag görs tydligare och att företagen får ett tydligt uppdrag. Dagens hyrestak, där de kommunala bostadsföretagens hyror är normerande, ersätts av ett hyrestak där förhandlade hyror blir tak för hyrorna hos privatvärdarna.

- Vi menar att förslagen kan skapa en bra grund för en bred politisk överenskommelse om reglerna för hyrorna och för de kommunala bostadsföretagen, särskilt när statliga Allvill-utredningen misslyckats med att presentera realistiska förslag. Alliansregeringens och Fastighetsägarnas flörtande med marknadshyror har skapat stor osäkerhet för landets hyresgäster. För att utveckla hyresboendet krävs långsiktighet i regelverken, menar, Carina Moberg, (S), Egon Frid (V) och Jan Lindholm (MP).

För mer information
Peder Palmstierna
Pressekreterare
070-6103855
peder.palmstierna@riksdagen.se