Miljöpartiet de gröna

S, v och c bygger ut kärnkraften

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:53 CEST

S, V OCH C BYGGER UT KÄRNKRAFTEN

Sverige, som har mest kärnkraft per capita i hela världen, ska enligt regeringsbeslutet i dag få ännu mer kärnkraft. Språkröret Maria Wetterstrand och riksdagsledamoten Ingegerd Saarinen i näringsutskottet är besvikna över centerns och vänsterns agerande och tycker det är idiotiskt att inte i stället effektivisera energianvändningen och satsa på förnybar energi.

Att Ringhalsverket får höja sin effekt med 200 megawatt betyder att mer uran bryts, mer avfall produceras, sannolikheten för en olycka ökar, konsekvensen av en olycka förvärras, utrymmet för biobränslen, vindkraft och effektivare elanvändning minskar samt att tiotals miljarder kronor plöjs ner i gammal teknik i stället för i ny teknik.

Enligt miljödomstolen är effekthöjningen inte tillåtlig enligt miljöbalken, med hänvisning till det olösta avfallsproblemet och bristande säkerhet. Regeringen har valt att bortse från detta och hänvisar i stället till kärntekniklagen.

- Detta är fullständig idioti. I stället för att effektivisera Ringhals för flera miljarder, borde pengarna läggas på att effektivisera energianvändningen och satsa på förnybar energi. Det skulle ge mer tillgänglig el för pengarna och vore bättre för miljön, säger Maria Wetterstrand.

- Regeringen låtsas att det är ett "förvaltningsärende", men skälet till att den ska ta beslut enligt både kärntekniklag och miljöbalk är att den ska göra politiska bedömningar. Regeringen kan aldrig krypa undan sitt politiska ansvar genom att gömma sig bakom sina tjänstemän och myndigheter, säger Ingegerd Saarinen.

Vänstern och centern som är regeringens samarbetspartner i energipolitiken hade kunnat stoppa den här effekthöjningen om de hade velat. Men de har också valt att låtsas som om det inte är en politisk fråga om huruvida vi ska ha mer eller mindre kärnkraft. Detta trots det faktum att om alla effekthöjningsplaner genomförs, så kan Sverige ha ännu mer kärnkraft 2010 än innan de båda Barsebäcksreaktorerna stängdes.

- Trovärdigheten i kärnkraftsavvecklingen måste anses svårt skadad. Regeringen har ljugit och hycklat sig fram i 30 år när det gäller kärnkraften, så jag kan inte ärligt säga att man är förvånad. Men centerns och vänsterns agerande är en stor besvikelse, säger Ingegerd Saarinen.

Kontakt: Ingegerd Saarinen, 070-376 06 73
Maria Wetterstrand, 073-701 45 45
Mattias Bengtsson, pressekreterare, 0736-27 53 83