Socialdemokraterna

S,V och MP överens om att ställa krav på studentinflytande

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 11:46 CET

Vid dagens möte med utbildningsutskottet enades de tre partierna om att det är viktigt att den aviserade utredningen om ett avskaffande av kårobligatoriet garanterar studentinflytandet och det studiesociala arbetet vid högskolor och universitet.


- Socialdemokraterna motsätter sig inte en utredning om kårobligatoriet. Men vi kommer aldrig att acceptera att ett framtida avskaffande av kårobligatoriet sker till priset av ett försvagat studentinflytande. Vi har inget intresse i att försvara ett obligatoriskt medlemskap i studentkårer - utan drivas av en vilja att slå vakt om studentinflytandet och garantera det studiesociala arbetet på universitet och högskolor, säger Mikael Damberg (s).

- Jag är glad över att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet nu har enats om att bevaka och sätta press på regeringen i denna viktiga fråga. Vi reser stora krav och förhoppningar om att den nya utredningen om kårobligatoriet ska skingra alla oklarheter och slå vakt om det unika med det svenska högskolesystemet. Om det skulle visa sig att den kommande utredningen inte svarar upp mot våra krav kommer vi tvingas rösta nej till ett avskaffande av kårobligatoriet, Mikael Damberg (s).


Hela det särskilda yttrandet av S, V och MP:


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt med en utredning angående ett framtida avskaffande av kårobligatoriet.

Vårt intresse ligger inte i att försvara principen om ett obligatoriskt medlemskap i studentkårer - utan i att slå vakt om studentinflytandet och garantera det studiesociala arbetet på universitet och högskolor.

Sverige har idag inom ramen för vårt högskolesystem ett unikt studentinflytande på alla nivåer, från den enskilda kursen till den nationella arenan. Vi kommer aldrig att acceptera en utveckling som leder till att studenternas inflytande och arbete för att utveckla kvaliteten i den högre utbildningen försvagas.

För oss måste följande säkerhetsställas vid ett avskaffande av kårobligatoriet: Studentorganisationer måste även i framtiden kunna vara oberoende och fria gentemot högskolan. Studentinflytandet på alla nivåer måste bevaras. Utbildningsbevakningen för att utveckla kvaliteten i utbildningarna måste fortsätta. Enskilda studenter måste kunna få hjälp och stöd från en oberoende aktör.


-För mer information
Camilla Levin
Pressekreterare
070-2690021
camilla.levin@riksdagen.se

Mikael Damberg (s)
Riksdagsledamot i Utbildningsutskottet
070-2287115


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se