Socialdemokraterna i Uppsala

S välkomnar beslut om bolagisering av skollokaler

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 19:55 CET

– En skola av hög kvalitet är en av de viktigaste frågorna för Uppsalas utveckling. En viktig kvalitetsaspekt för skolan är elevernas och skolpersonalens arbetsmiljö och att skapa en god miljö för lärande. Vi socialdemokrater menar att en bolagisering av kommunens skollokaler ger oss en möjlighet att mer kraftfullt jobba med underhåll av våra skollokaler och snabba på processen att få till nya skolor och förskolor, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

 – Genom en bolagisering får vi också positiva effekter för fastigheter som UKK och för utvecklingen av nya arenor och sport- och rekreationsområden i Uppsala. Avslutningsvis kan man säga att den stora utmaningen är hur vi får hela kommunens organisation att samverka. Vårt ansvar är inte bara att bygga fastigheter - vi bygger ett samhälle, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

Kontakt:

Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66