Socialdemokraterna i Linköping

S vill förbättra barns läsande

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 13:31 CEST

Alla barn ska kunna läsa en enklare text när de går ut årskurs ett, och ojämlikheten i skolan ska brytas. Det går Socialdemokraterna i Linköping till val på. Därför vill S förbättra läskunnigheten hos alla elever.

Läsförmågan bland barn och unga har försämrats. Den senaste PISA-rapporten visar även att elevernas familjebakgrund fått ökad betydelse för hur väl de lyckas i skolan.

- Linköping är en välmående kommun. Med tanke på våra förutsättningar borde fler klara grundskolan. Ska Linköping få Sveriges bästa skola behöver elevernas läskunnighet öka. Elever som behöver stöd ska få det direkt, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Därför vill Socialdemokraterna anställa fler yrkesgrupper så eleverna får mer tid med lärarna, till exempel lärarassistenter och rastvakter.

Elever som hamnar efter i läsning hamnar lätt efter i andra ämnen. Därför är god läsförmåga en viktig förutsättning för att klara kunskapsmålen.

För att göra läsandet mer tillgängligt i hela kommunen vill Socialdemokraterna bygga ut och förbättra skol- och stadsdelsbiblioteken. Ett exempel är biblioteket i Skäggetorp som kommer flyttas från centrum till allaktivitetshuset som invigs efter sommaren. Socialdemokraterna vill också bygga ett stadsdelsbibliotek i Berga.

- Alla barn i Linköping ska ha tillgång till bra skolbibliotek och stadsdelsbibliotek. Bra läskunskaper är avgörande när fake news växer sig starkare, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd.

Socialdemokraterna i Linköping 
Badhusgatan 8, 582 22, Linköping 

Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande: 0722-40 07 40
Elias Aguirre, kommunalråd
: 0725-84 73 10

http://socialdemokraternalinkoping.se/
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.linkoping/