Socialdemokraterna i Uppsala

S vill ha offentlighetsprincip och meddelarfrihet även inom privat regi

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 12:01 CET

När skattefinansierade verksamheter övergår i privat regi förlorar de anställda idag sitt meddelarskydd. Samtidigt försämras allmänhetens och massmedias möjligheter till insyn och kontroll över skattepengarnas användning. Problemet har aktualiserats av turerna kring Caremas äldreboende i Almunge där det anställda trots företagets egna utfästelser om meddelarfrihet fått uttryckliga instruktioner att genast informera chefen om de kontaktas av journalister. I en motion till kommunfullmäktige föreslår nu Socialdemokraterna att öppenhet, insyn och meddelarfrihet ska garanteras även hos privata utförare inom den offentliga välfärden.

– Hur ska vi med säkerhet veta att våra anhöriga har det bra på äldreboendet om personalen inte har möjlighet att slå larm vid problem? Vi behöver en större öppenhet och en bättre insyn hos de privata utförarna för att säkerställa att våra skattemedel används rätt. Meddelarfriheten bland anställda är oerhört viktig för att säkra kvaliteten inom till exempel äldreomsorgen och reglerna borde vara desamma oavsett om verksamheten sker i privat eller offentlig regi, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Vi förespråkar att Uppsala kommun agerar som exempelvis Malmö, där kommunen vid upphandlingar ser till att entreprenören ger samma meddelarfrihet till sina anställda som kommunen, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

Socialdemokraternas motion hittar du här.
 
Kontakt:
Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare (S)
Mobil 076-798 31 16