Socialdemokraterna

(S) vill höja klimatambitionerna för Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 16:17 CET

Nu riktar oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (S) kritik mot lågt satta mål för Stockholms stads klimatarbete.

Den borgerliga majoriteten har beslutat om ett mål för utsläpp av växthusgaser som är 3,0 ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2015. Nu meddelas att detta mål kommer att kunna nås. Samtidigt visar beräkningar från KTH att även om inga nya åtgärder skulle vidtas så skulle utsläppen av växthusgaser ändå vara 3,1 ton år 2015.

- Målsättningen för de borgerligas klimatarbete är i praktiken allt annat än ambitiös. Det är inte så konstigt att målen nås när de nästan skulle göra det även helt utan insatser, säger Carin Jämtin.

- Det här handlar inte bara om att vi i Stockholm måste ta vårt ansvar för de globala miljöproblemen, utan också om att vara en föregångare i att ställa om till framtidens klimatsmarta samhälle. Jag vet att det är möjligt, men då måste man också våga sätta mål och satsa för att nå dem.

Inom det rödgröna samarbetet i Stockholms stad finns en överrenskommelse om att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter till 2,0 ton per invånare år 2015 och att Stockholm ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. Vi vill införa klimatkrav vid stadens upphandlingar. Fortum Värme AB ska ta fram en utfasningsplan för kolanvändningen under år 2011. Fortum Värme AB ska ha målsättningen att starta det biobränsleeldade kraftvärmeverket under mandatperioden.


Mer information, kontakta

Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99